Tarieven

Mijn tarieven zijn voor 2019 zijn:

30 minuten                       90,00
40 minuten                       115,00
60 minuten                       165,00

In deze afspraaktijd vindt onderzoek, behandeling , het geven van oefeningen en adviezen, het afrekenen, aan –en uitkleden en het maken van nieuwe afspraken plaats.

De eerste afspraak is standaard 40 minuten. Daarna kunnen we in gezamenlijk overleg kiezen voor een passend behandeltraject. Bij de keuze voor kortere consulttijden kan er frequenter behandeld worden met minder tijd ertussen.

Bij neuraaltherapie wordt altijd 40 minuten ingepland, maar dit is wel inclusief injectiematerialen. 

In de beroepsverenigingen waar ik bij ben aangesloten zijn duidelijke afspraken dat we geen facturen veranderen, geen twee facturen uitschrijven of op andere wijze facturen falsifiëren.

Ik ben BIG geregistreerd arts en ingeschreven als natuurarts in het register van de AVIG, artsenvereniging Integrale Geneeskunde en als osteopaat bij de Nederlandse Osteopathie Federatie.  De registratienummers, prestatiecodes en AGB-codes staan op de factuur en conform de voorwaarden van uw verzekering wordt het (gedeeltelijk) vergoed in de aanvullende verzekering.

Even delen met je netwerk?